د.ی.گ.ر.ا.ن

وحشت‌ناکه

که تو به‌خاطر دیگران و حرف‎های صدتا یه غازشون

خودتو سان...سور کنی.

***

وحشت‌ناکه

که یه عده از دیگران، به بهانه‌ی حرف‌های یه عده‌ی دیگه از دیگران،

مجبورت کنند که خودت رو سان...سور کنی.

***

و یه "دختر ایرانی" به‌تناسب موقعیت‌ش بارها با این شرایط روبه‌رو می‌شه.

اولی سخته اما دومی آدمو پیر می‌کنه...

/ 0 نظر / 13 بازدید